Spoločnosť BibsClean, s.r.o. vytvorila program zvyšovania kvality za účelom dosiahnutia maximálnej spokojnosti zákazníkov, budovania dobrého mena spoločnosti a dosiahnutia trvale udržateľného rozvoja spoločnosti. V rámci programu zvyšovania kvality, sa spoločnosť BibsClean, s.r.o. rozhodla poskytnúť klientom maximálne možný individuálny prístup, čo znamená, že každá cenová ponuka, rozsah prác, spôsob, forma a termín vykonania prác, budú plne individuálne prispôsobené požiadavkám klienta.