Výhody

Prečo sa rozhodnúť pre čistiacu a upratovaciu službu?

Domácnosti

 • úspora finančných nákladov na zakúpenie tepovacieho, alebo parného prístroja (návratnosť takéhoto prístroja je aj pri pravidelnom využívaní našich služieb až desať a viac rokov)
 • profesionálne čistenie, ktoré eliminuje „laické“ chyby čím je dosiahnutý požadovaný výsledok
 • nie je potrebné nakupovať profesionálne čistiace prostriedky (rádovo v desiatkach eur)
 • šetríme Váš čas a námahu

Firmy

 • nie je potrebné uzatvárať pracovné zmluvy a viesť personálnu agendu zamestnancov vykonávajúcich upratovanie
 • nemusíte zabezpečovať školenie personálu pri prácach, ktoré si to vyžadujú a školenie BOZP a PO pri výkone práce
 • odpadajú starosti s hľadaním náhrady zamestnancov počas práceneschopnosti alebo pri čerpaní dovoleniek
 • nemusíte nakupovať a technicky udržiavať stroje potrebné k výkonu čistiacich a upratovacích prác
 • odpadajú starosti s vedením mzdovej agendy
 • nevediete evidenciu skladových zásob a zabezpečujete zásoby čistiacich prostriedkov
 • garancia odborne vyškoleného personálu za účelom dosiahnutia profesionálnych výsledkov