Kontakt

BibsClean

Pôsobíme v Prešove a okolí (alebo dohodou)

mobil: ☎ 0910 129 169
e-mail: ✉ bibsclean@bibsclean.sk
IČO: 47640898
Číslo živnostenského oprávnenia: 750-42887
Bankové spojenie, číslo účtu: 0503719818/0900
IBAN: SK8209000000000503719818
BIC: GIBASKBX